De Masterclass SoSoir

Maaatjes, le Brand Studio de la régie Rossel Advertising, propose un nouveau produit B2C au sein de la marque SoSoir, en exclusivité côté francophone, intitulé « Masterclass ».

L’objectif ? Proposer aux annonceurs un dispositif publicitaire unique combinant branding, performance et entertainment sous forme de workshop digital (ou en live selon les conditions sanitaires).

Cette formule dédiée à la communauté lecteurs/surfeurs peut être déclinée au nord avec notre partenaire DPG.

Cette Masterclass allie plusieurs key success factors tels que :

  • Branded content
  • Audience/reach
  • Ecrin de marque qualitatif & authentique
  • Un contexte actuel qui limite encore les events
  • Un partage d'expériences avec une communauté réactive et en recherche d’information

Les conseils et astuces d'un expert peuvent aider lorsque le consommateur se pose des questions... Vous avez envie de la découvrir et de communiquer autrement? Contactez-nous pour la présentation

Maaatjes, de Brand Studio van Rossel Advertising, biedt een nieuw B2C-product aan binnen het merk SoSoir, exclusief aan de Franse kant, getiteld "Masterclass".

Het doel? Adverteerders een uniek reclamemiddel bieden dat branding, performance en entertainment combineert in de vorm van een digitale workshop (of live, afhankelijk van de gezondheidstoestand).

Deze formule, gewijd aan de lezers/surfersgemeenschap, kan met onze partner DPG worden aangepast aan het noorden.

Deze Masterclass combineert verschillende belangrijke succesfactoren zoals

  • Merkgebonden inhoud
  • Doelgroep/bereik
  • Kwaliteit & authentieke merkinstelling
  • Een huidige context die nog steeds gebeurtenissen beperkt
  • Delen van ervaringen met een reactieve en informatie zoekende gemeenschap

Advies en tips van een deskundige kunnen helpen bij vragen van consumenten... Wilt u het ontdekken en anders communiceren? Neem contact met ons op voor de presentatie!