10.06.2024

In 2022 is RTL Belgium een ambitieus project gestart om zijn koolstofvoetafdruk te verminderen onder leiding van zijn CEO, Guillaume Collard. Dit project valt binnen het kader van de Europese CSRD-richtlijn, met als doel een belangrijke speler te worden in de decarbonisatie van de mediasector.

Context en methodologie

Het project begon in september 2022 met de oprichting van een transversale werkgroep en de samenwerking met partner Smart2circle. In januari 2024 ontving RTL Belgium zijn eerste koolstofbalans, die de directe en indirecte emissies van de bedrijfsactiviteiten dekt, inclusief fysieke locaties zoals RTL House, regionale kantoren en uitzendlocaties.

De gebruikte methoden voor deze balans omvatten het GreenHouse Gas (GHG) Protocol en de methode Bilan Carbone. Het GHG Protocol, een wereldwijde standaard voor de boekhouding van broeikasgasemissies (BKG), verdeelt de emissies in drie scopes: directe emissies (scope 1), indirecte emissies gerelateerd aan energie (scope 2) en andere indirecte emissies (scope 3). De methode Bilan Carbone kwantificeert de emissies op basis van emissieposten in plaats van scopes.

Resultaten en acties

De resultaten van de balans tonen aan dat de meest emissie-intensieve posten de inputs (aankopen van materiaal en diensten) en het vervoer zijn, die respectievelijk 31,4% en 10,56% van de emissies vertegenwoordigen. Om de precisie van de gegevens te verbeteren en de emissies te verminderen, is RTL Belgium van plan over te schakelen van monetaire emissiefactoren naar fysieke factoren. Deze verandering houdt in dat er gedetailleerdere gegevens moeten worden verzameld en dat de teams intensiever getraind moeten worden.

De prioritaire acties omvatten ook de promotie van ecoproductie, de systematische meting van de koolstofvoetafdruk van producties, en interne bewustwording via educatieve capsules getiteld "C’est pas rien". Bovendien blijft de rubriek "Planète Avenir" van RTL info elke week milieuvriendelijke oplossingen presenteren.

Doelstellingen op lange termijn

RTL Belgium streeft naar een significante vermindering van zijn BKG-emissies op lange termijn, hoewel het bereiken van koolstofneutraliteit niet het onmiddellijke doel is. De resultaten van de ondernomen acties zullen worden geëvalueerd om de strategie aan te passen en de effectiviteit van de decarbonisatie te maximaliseren.

Voor meer details kunt u de volledige balans hier raadplegen.