20.05.2021

Vandaag mobiliseert de sanitaire crisis vele krachten, maar afgezien van de urgentie dwingt zij ons ook tot een herbezinning op onze vanzelfsprekendheid en onze manier van leven die wij tot nu toe als onwrikbaar beschouwden. Bij Rossel zijn we ervan overtuigd dat "het herdenken van ons dagelijks leven" een veel duurzamere visie vereist, dat de toekomst van onze activiteit gebaseerd moet zijn op een duidelijke visie van eco-verantwoordelijkheid.

Een bedrijf kan en moet een vector van verandering en langetermijnoplossingen zijn. In haar 134-jarig bestaan is de Rossel Groep altijd een "corporate citizen" geweest, betrokken bij haar gemeenschap. Als mediabedrijf met de ambitie vooruitstrevend te zijn en de lijnen te verleggen, zijn wij vaak een van de eersten geweest om zelf in de praktijk te brengen wat wij in onze media beschrijven en bepleiten. Het is voor ons altijd vanzelfsprekend geweest om deel uit te maken van de evolutie van deze maatschappij en van de vooruitgang die zij nastreeft. 

Op sociaal vlak was Rossel in het begin van de 20e eeuw een van de eerste 5 Belgische bedrijven die een aanvullend pensioenstelsel aan haar werknemers aanbood. Wat het milieu betreft, zijn wij meer dan 30 jaar geleden, lang voordat het een wettelijke verplichting werd, overgeschakeld op gerecycleerd papier voor onze kranten. Bovendien hebben onze papierleveranciers zich er formeel toe verbonden meer bomen te planten dan zij kappen. Ten slotte werken wij al meer dan tien jaar aan groene-energieprojecten die nu vruchten afwerpen. 

Als het gaat om sociale vooruitgang, het milieu of meer recentelijk mobiliteit, is het belangrijk een voorbeeld te stellen, zowel in de keuzes die we maken als in de projecten die we uitvoeren.

Diversificatie van energiebronnen en vervoermiddelen

In 2011 was de installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op gas in onze drukkerij in Nijvel. De productie van warmte door recuperatie van productieafval van een naburig landbouwbedrijf: de productie van 12 ton witlof levert 17 ton afval op dat, eenmaal versnipperd, voldoende energie oplevert om 60% van onze warmtebehoefte te dekken. 

Dit jaar staat in het teken van de installatie van een windturbine van 130 m die rechtstreeks is aangesloten op de hoogspanningscabine van Drukkerij Rossel voor de elektriciteitsvoorziening van de imposante rotatiepers en de kantoren op de site, wat al onze medewerkers trots maakte. Het is een sterk moment in onze eco-verantwoordelijke overgang; het wordt het symbool van onze wil om, meer dan ooit, een actor te worden van deze overgang naar een groen herstel. 

Het heeft ons meer dan 8 jaar gekost om de vergunningen te verkrijgen en om alle technische beperkingen te overwinnen, maar het resultaat beantwoordt aan onze ambities.

Werknemers die ons dagelijks uitdagen

Vanaf nu zijn de hoofdgebouwen van Rossel uitgerust met zonnepanelen, die rechtstreeks de batterijen van onze bedrijfswagens voeden. Al meer dan acht jaar dringen wij aan op het gebruik van elektrische of hybride auto's voor al onze directievoertuigen. Dit is een sector die nog vooruitgang moet boeken om volledig groen te worden, maar wij zijn ervan overtuigd dat de oplossing ligt in de diversificatie van energiebronnen en transportmiddelen. Dat is ook de reden waarom wij onze werknemers elektrische fietsen en steps te leen geven voor hun korte ritten of afspraken buiten de deur. In dezelfde geest hebben wij ook enkele kantoren gedecentraliseerd, zodat onze medewerkers elkaar kunnen ontmoeten zonder naar het stadscentrum te hoeven reizen. Een echte mix van telewerken, flexibele kantoren en zachte mobiliteit.

Deze maatregelen maken deel uit van een ecosysteem dat het openbaar vervoer integreert, hetgeen naar onze overtuiging essentieel is voor een betere mobiliteit op lange termijn. Als media die rechtstreeks in contact staan met de samenleving en haar problemen, beseffen wij dat onze medewerkers zich inherent meer bewust zijn van deze kwesties en onze medewerkers dagen ons dagelijks uit over deze verbeteringen ...  

Onze prioriteiten voor de toekomst

Als we het hebben over een groener dagblad, zou het een illusie zijn te stoppen bij de productie van papieren kranten: digitale consumptie op onze mobieltjes en tablets roept ook vragen op. Het grote publiek is zich er nauwelijks van bewust, maar dit virtuele verbruik heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Deze bezorgdheid zal ons de komende jaren zeker aansturen. Er is vandaag veel discussie over gegevensopslag en de reële milieukosten daarvan. Vandaag moet het aandeel van het nuttige deel van deze monsteropslag worden verfijnd om de koolstofvoetafdruk en de impact op onze planeet te optimaliseren. 

Omdat tijden van crisis ons vaak in staat stellen onze prioriteiten bij te stellen, lijkt het ons gepast vandaag te communiceren over deze doelstellingen, die de onze zijn. Of het nu is aan de mensen die met ons werken of aan de mensen die ons consumeren, wij willen laten zien dat er dingen gebeuren.

In deze onrustige tijden wordt iedereen zich bewust van de problemen die op het spel staan en de keuzes die moeten worden gemaakt, en van de urgentie om deze vraagstukken aan te pakken. Wij zetten ons in om onze medeburgers te informeren over deze zorgen, maar ook om onszelf te profileren en ons deel van de verantwoordelijkheid op ons te nemen in deze maatschappelijke beweging die geheel in de lijn ligt van onze waarden. Die van een bedrijf dat zich altijd heeft ingezet voor een eerlijkere toekomst.

Ontdek de video van onze verbintenissen